Renovera Innergårdar Stockholm

Full service - Gårdsbjälklag - Tätskikt

Tjänster

Bland våra övriga byggtjänster hittar ni bland annat renovering av tätskikt och markarbeten

Tätskikten är en mycket viktig del i byggnader och markanläggningar. Vi renoverar och anlägger nya tätskikt på ytor som innergårdar, parkeringshus med mera. Vi tar oss an såväl stora som små projekt. Om ni är osäkra på hur gamla tätskikten är och om de behöver bytas ut kan ni gärna kontakta oss så kommer vi ut och tittar.

Gjutning & Parkeringsdäck

Hållbara parkeringslösningar är minst lika viktiga som innergården. Låt oss renovera er parkering. Med vår erfarenhet av betonggjutning kan vi även ta oss an andra gjutjobb, från avdelande väggar till grunder med mera.

Renoveringsarbeten

Vi tar oss an renoveringsarbeten av olika slag. Till exempel så kan ni få hjälp med renovering av trapphus, fasader och entréer. Vi renoverar även lokaler såsom kontor och butiker med mera.

Om- och tillbyggnad

Vi utför ombyggnadsarbeten och tillbyggnad i alla typer av fastigheter. Det kan exempelvis handla om affärslokaler som behöver anpassas till ny verksamhet eller omvandling av vindsutrymmen för att skapa nya bostäder eller lokaler.

Snickerier

Vi har ett team med duktiga snickare som kan ta sig an allt från mindre ombyggnads- och renoveringsarbeten till renoveringar av hela fastigheter. Vi har även ett eget snickeri där vi kan tillverka de detaljer som kan behövas i olika projekt.

Välkomna att höra av er för att få mer information om våra tjänster!

Vi kan även hjälpa dig med dränering, asfaltering och mycket annat!